skip to Main Content

Svaret fra Transportministeren til Martin Lidegaard (RV) og Transportudvalget er ikke korrekt jf. gældende lovgivning!

Hvis du/I ønsker, at kampen mod Ringe 5 ikke skal stoppe,
så bliv orienteret, når vi er klar med nye tiltag mod Statsmagten.

Karina Hansen gav interview til TV2 Lorry i Maj 2019

Til lodsejere i transportkorridoren

Lodsejere i Ring 5 Nord og Syd bør læse denne webside, hvis man er taget som gidsel og stavnsbundet grundet transportkorridoren.

Vi holder et gratis juridisk orienteringsmøde med advokat den 19. juni, 2019, kl. 19.00 på Adamslyst Rideskole, Karlslunde, sidste tilmelding den 16. juni, 2019.   

Mødet giver mulighed for at få juridisk information om muligheder for evt. ulovliggørelse af Ring 5 via et gruppesøgsmål samt andre juridiske områder.

Advokat (H) Steen Petersen har kørt lignende sager, og vil være den juridiske ekspert på mødet.

For 5 år siden erfarede vi, at vores ejendom blev ulovligt opført i år 2000/2001 (Læs historien længere nede på denne side). 

I samråd med to uafhængige advokatkontorer, er det vores overbevisning, at bl.a. Forvaltningsloven, Planloven, Grundlovens § 73 og EU-menneskerettighedskonvention (artikel: 1, 8, 17) er overtrådt i vores byggesager.

Vi har selv betalt dyre advokatomkostninger, men havde desværre ikke økonomi, ressourcer og sygdom (som følge af presset) til at køre sagen færdig.

Som en gruppe er vi stærkest!

Af erfaring ved vi, at mange lodsejere i transportkorridoren føler sig magtesløse, alene, frustreret og ser mørkt på fremtiden. Dette møde giver mulighed for at hilse på ligestillede borgere, som er i samme håbløse situation.

Vi er stærkest som en samlet gruppe, og kan udveksle erfaringer og ideer, hvordan presset skal lægges på myndigheder og politikere via bl.a. domstolene.

Ring5.dk er et NON-PROFIT initiativ.

www.ring5.dk er et frivilligt initiativ, hvor berørte borgere, man får mylighed for at finde informationer om transportkorridorer.

Ring.5.dk giver informationer i kampen for at få annulleret transportkorridoren. Lodsejere i Ring 5 Nord & Syd, andre arealreservationer, naboer til transportkorridorer, er velkommen til at deltage.

Det demokratiske retssamfund behandler danske borgere, som var det i en bananrepublik.
Borgerne fratages rettigheder, tages som gidsler og stavnsbindes, uden at kende sin fremtid de næste mange år, og det skal ændres omgående.

Naboer til Ring 5 kan bl.a. imødese et støjhelvede og sundhedsfarligt CO2 udslip, og selvfølgelig velkommen til at deltage på det juridiske orienteringsmøde den 19. juni, 2019, kl. 19.00 på Adamslyst Rideskole, Karlslunde.

Vores partnere i kampen mod Ring 5
FB-gruppen “Nej til Ring 5 Syd” er et fantastisk projekt, som på rekordtid har fået mere end 5.000 følgere. Der er mange gode input i debatten ligefra politik, klima, fællesmøder og aktiviteter – Bliv medlem af FB-gruppen; tilmeld dig her ».

www.nejtaktilring5.dk har været i gang i adskillige år, og har en rigtig god webside med informationer og dokumentation; læs mere på websiden her ».

Tune-Lokalrådsforening var med i starten og støttet kampen via bl.a. borgermøder og andre aktiviteter; Læs mere her »

ring5 nord logo
nej-ti-lring5-uden-syd--logo-fritskrabet
tune-lokalråd
Spørgsmål og svar vedrørende et fællesmøde

Oplæg til agenda den 19. juni 2019

Advokat(er) med speciale indenfor EU-menneskerettigheder samt forvaltningsloven præsenterer vores umiddelbare rettigheder og en kort gennemgang af juraen.

Herudover vil informationsmødet indeholde:

  • Advokaten informerer om diverse lovskrifter og rettigheder
  • Networking blandt ramte Ring 5 borgere
  • Valg af aktionsgruppe(r) med forskellige kompetencer
  • Fordele ved et gruppesøgsmål
  • Regler for forlodsekspropriation
  • Tidligere afgørelser i EU-menneskerettighedskommissionen
  • Yderligere punkter vil blive taget op i forhold til interessen for arrangementet samt forslag fra eventuelle deltagere.

Målsætning for informationsmødet

Siden offentliggørelsen af forundersøgelse af Ring 5, er mange ramte borgere naturligt meget bekymret.

Man er magtesløs, usikker, opgivende og er reelt stavnsbundet. Derfor er det vigtigt, at mødes med ligestillede og udveksle erfaringer.

Få kvalificerede information om de juridiske muligheder for at få ulovliggjort Ring 5 via rettens hjælp.

Hvis det viser sig, at der er opbakning til et gruppesøgsmål, så vil advokaten vurdere mulighederne for at vinde sagen.

Hvem er vi?

Ring5.dk er lodsejere i transportkorridoren og mener, at myndigheder og de folkevalgte, skal få øjnene op for borgernes uværdige situation.

På nuværende tidspunkt har dagsordenen på borgermøder primært været politisk, hvilket er fint, men tiden er kommet til at skrue bissen på.

Vi mener, at der mangler oplysninger om den reelle sag til ramte borgere, hvor embedsværket har den største indflydelse på beslutningsprocessen i denne type sager.

Initiativer, som f.eks. gruppesøgsmål, inddrager automatisk ansvarlige myndigheder og embedsværket.

Målsætning med www.ring5.dk

De mest relevante opslag fra “Nej til Ring 5 Syd” samt andre interessegrupper og dokumentation fra presse og lovgivning bliver lagt op i et bibliotek på Ring5.dk.

Bemærk, at Ring5.dk opdateres i fritiden, og materialer blive opdateres, når der er tid. Derfor søges frivillige til at tage et medansvar for websiden.

Hvad er et juridisk gruppesøgsmål?

Der er mulighed for at indgive kollektiv stævning i sager som Ring 5, hvis man er flere med samme sag.

Ved gruppesøgsmål deles udgifterne, og det er derfor nemmere få kvalificeret hjælp, og få sagen præsenteret ved højere instanser (f.eks. EU-domstolene samt Højesteret).

Husforsikringen har normalt indbygget “Retshjælp”, og advokaten søger forsikringsselskabet om retshjælp for gruppemedlemmerne, som ønsker deltagelse.

Der udvælges et begrænset antal sager i forbindelse med søgsmålet, som repræsenterer gruppemelemmerne.

Læs mere om gruppesøgsmål på Advokatsamfundets hjemmeside her »

Læs om gruppesøgsmål på Domstolenes hjemmeside her »

Læs mere om retshjælpsforsikring her »

Hvem kan tilmelde sig?

Nu er det en realitet, at det juridisk orienteringsmøde bliver den 19. juni, 2019.

Desværre kan vi blive nødt til at afvise tilmeldinger, da der er begrænset pladser.

Du er velkommen, hvis du bor i transportkorridoren, er nabo til transportkorridoren, eller kommer et andet sted i Danmark med lignende problem.

Tilmeldingsfristen er senest den 16. juni,  2019.

Vi ønsker frivillige til projektet

Denne aktion skal være effektiv, og vi hører gerne fra lodsejere med praktisk erfaring indenfor jura, ekspropriation, kommunikation samt andre relevante kompetencer.

Derudover er vi meget interesseret i at få deltagelse af boligejere, som tidligere har været i samme eller lignende situation.

Hvordan kan I kontaktes?

Hvis man ønsker kontakt, så send en email til information@ring5.dk.

Dette initiativ er en frivillig og non-profit aktivitet, og besvarelser kan tage op til 24 timer.

Blev lovet skov, får muligvis asfalt.

Der er andre lodsejere med historier som nedenstående, og det er vigtigt, at de kommer frem.
Dele af presse og politikere mener, at arealreservationen har været kendt før køb af ejendomme, hvilket nedenstående viser ikke er korrekt!

Vores historie kort:

Vi fik tilladelse til nedrivning af ejendom og opførelse af ny bolig for 20 år siden, uden klausuler eller bemærkninger om transportkorridoren

Greve Kommune og HUR (Region Sjælland) fremsendte bygge- og landzonetilladelse i perioden 2000/01, hvor der bl.a. er anført følgende årsagsbegrundelse:

”Ejendommen er beliggende i et område, der i regionplan 2001, er udpeget som skovrejsningsområde. Der er ingen modstridende regionplanretningslinier”.

“Skov” er, hvad vi blev lovet, men asfalt er, hvad vi får!

Havde vi kendt de omstændigheder, have vi naturligvis ikke investeret vores opsparing i bygninger og andre anlægsinvesteringer.

Der er dele af medborgere og pressen, som er af den opfattelse, at vi lodsejere må have kendt til transportkorridoren, og situationen er selvforskyldt.

Vi håber, at vores og andre sager bekræfter, at det har umuligt at gennemskue, at ejendomme var beliggende i en transportkorridor

Undlod lovliggørelse af byggeri:

Vi fik gensendt byggetilladelse fra Greve Kommune i 2010 (9 år senere) på en tilbygning med udgangspunkt i HURs oprindelige byggetilladelse (2001).

I byggetilladelsen var underligt nok HURs årsagsbegrundelse udeladt, og ingen klausuler var anført.

Lovgivningen foreskriver, at byggemyndighederne skal lovliggøre ejendomme, som tidligere er opført ulovligt ved nedrivning eller ændring af overordnede planer for området.

Greve Kommune levede ikke op til forvaltningsloven, og begået forvaltningsretlige ulovligheder.

Ikke nok med, at kommunen havde begået ulovligheder, men det sene svar fra kommunen til daværende advokat var; “Sagsøg os” (mellem linjerne).

Grundloven overtrådt; "Med lov skal man land bygge"

I 2014 blev Grundlovens § 73 overtrådt, da vi fik tilladelse til ombygning af en eksisterende garage til kontor (investering ca. kr. 3-400.000).

Denne gang med en klausul, hvor kontoret skulle genetableres som garage efter 5 år med henvisning til transportkorridoren, og investeringen til ombygning villee være tabt!

Grundlovens §73 er overtrådt, da vi blev pålagt begrænsninger ved brugen af vores ejendom og eksisterende bygninger.

Der blev udarbejdet en stævning mod myndighederne, men grundet manglende økonomi, ressourcer samt sygdom, måtte sagen opgives.

Vi har afgørelser i lignende sager fra danske domstole og EU-menneskerettidighedsdomstol, hvor borgerne får medhold.

Desværre har vi også andre kritiske fortællinger ifm. kommunikationen med de offentlige myndigheder.

Ved fællesmødet, bliver dokumentationen fremlagt i forbindelse med vores sag.

Det er hårdt og psykisk belastende:

Vi taler af erfaring og kender ramte borgeres frustrerende og bekymringer.

Vi indrømmer, at modet forsvandt, da vi for 5 år siden var alene, og ikke kunne råbe presse eller andre op.

Det blev sagt, Ring 5 kommer ALDRIG, men nu viser det sig, at den er truende tæt på.

Det sømmer sig ikke for et demokratisk retssamfund, at behandle borgere på en måde, som normalt kun foregår i bananrepublikker.

Et af valgtemaerne er nedslidte borgere, men hvad med de mange lodsejere, som myndighederne selv er ved at “gøre” syge?

Alle, som er taget som gidsler i eget hjem, kan ikke komme videre i livet, før der er truffet beslutninger.

Vi håber, at der er opbakning til denne aktion, som skal lægge et pres på offentlige myndigheder og politikere, til at tage ansvar og få ryddet op.

Den røde prik symbolisere vores ejendom, er beliggende i venstre vognspor.

Hvis I har interesse for at møde andre lodsejere, som bor i transportkorridoren og få juridiske informationer, så udfyld tilmeldingsblanketten til højre.

Har I været dialog med myndigheder om byggetilladelser etc., og er i tvivl om gældende lovgivning, har været opfyldt i sagsbehandlingen, så lad os vide det.

Hvis det viser sig, at der grundlag for et gruppesøgsmål, så er hovedprioriteten at få ulovliggjort transportkorridoren og andre målsætninger, som belyses nærmere på mødet.

Det skal bemærkes, at det juridiske orienteringsmøde bliver uden politiske temaer, og holdes den 19. juni på Adamslyst Rideskole, og tilmeldingsfristen er den 16. juni, 2019.

Tilmelding til Juridisk Orienteringsmøde

* Obligatorisk

Er I interesseret?

Tilmeld nu
Back To Top