skip to Main Content

Arealreservation | Frihedsberøvelse af borgerne!

Retsudvalget, ekspertmøde om ekspropriation, arealreservation m.m.
Christiansborg, den 13.10.2021

Retsudvalgets behandling af forslag til ændret lovgivning ved arealreservationer.
Kim T. Rasmussen, beboer i transportkorridoren, præsenterer sit indlæg med underdokumenter og andet materiale på www.Ring5.dk.

Retsudvalgets ekspertmøde om offentlige myndigheders indgreb i eller omkring borgeres ejendom og virksomhed.
Se Kim T. Rasmussens beretning ca. 35 min. inden i udsendelsen.

Se Retsudvalgets ekspertmøde, som streames direkte via Folketing TV.

Ca. 35 minutter inde i videoen, kan du høre Kim T. Rasmussen og Karina Mai’s indslag om, det at bo som gidsler og være stavnsbundet i en arealreservation, uden mulighed for at foretage ændringer på ejendommene.

Det er rystende beretninger, som netop understreger vigtigheden af, at lovgivningen på området ændres.

Ideen til den konkrete arealreservation blev skabt i 1947 i forbindelse med Hovedstadsområdets Fingerplan, og blev konkretiseret i 1973 som arealreservation, som dermed har eksisteret i nøste 50 år.

Karina og Kim’s historier er ikke unikke, der findes mange tusinder af borgere i Danmark, som er i præcis samme situation.

Karina Mai ejer sammen med sin mand; Mikki en rideskole, ogTV2 Lorry interviewede Karina i 2019.

Oplev hendes historie som lodsejer, og de udfordringer, man har, når ejendommen er beliggende i en arealreservation.

Derudover er  det svært at finde hesteejendomme på Sjælland. Det betyder, at ekspropriation kan medføre deres 30 heste skal aflives, og Karina skal finde et nyt erhverv.

Der tusindvis af danskere som bor ufrivilligt i arealreservationer og er stavnsbundet. Der findes mange arealreservationer i dagens Danmark, som ikke er kendt af offentligheden.

Tusindevis af danskere ufrivilligt fået inddraget ejendommen af Staten.

Den 13.10.21 var Kim T. Rasmussen sammen med Karina Mai, inviteret til Retsudvalgets ekspertmøde på Christiansborg fremlæggelse af deres oplevelser, som lodsejere i en arealreservation.

Retsudvalget ønskede at høre ”eksperters” situation, om at bo i en arealreservation, være stavnsbundet og reelt taget som gidsler.

Kim fortæller åbent og ærligt om et næsten 21-årigt mareridt med deciderede ukorrekte byggetilladelser i byggefasen, og de restriktioner siden købet af ejendom, som man lever med som beboer i en arealreservation.

Konsekvenserne af kontakten til de offentlige myndigheder, har bl.a. betydet sygdom, manglende lyst til at arbejde og økonomi.

Oplægget vil indgå som en del af politikernes vurdering ved fremsættelse af lovforslag, om ændringer i lovgivningen ved arealreservationer.

Kim T Rasmussen kommer ligeledes ind på Grundlovens § 73 i forbindelse med den private ejendomsret, og sår tvivl om Staten overhovedet overholder Grundlovens og EU-kommissionens lovtekst ved fængsling af borgere i Danmark.

Liv, Frihed og Ejendom, er forudsætninger for at et menneske kan leve som et menneske.

God fornøjelse!

Back To Top